METABOLIC BALANCE® Online

. . . je náš flexibilný nutričný program v čase, kedy osobný kontakt s poradcom predstavuje zdravotné riziko. My máme pre vás individuálne riešenie!

Individuálne nutričné poradenstvo aj Online

Plán výživy Metabolic Balance nie je žiadne predhotovené riešenie, ktoré je možné aplikovať paušálne na každého. Mnoho ľudí opakovane nedokáže natrvalo schudnúť a predovšetkým z dlhodobého hľadiska stráca motiváciu. Najčastejším dôvodom je nedostatok vedomostí o zvolenom nutričnom postupe a nedostatok podpory skúsenej kontaktnej osoby. Intenzívna Online starostlivosť  je rovnako jedinečná ako váš osobný plán výživy. Pre nás je najvyššia priorita, nielen sprevádzať vás na ceste k zdraviu a vitalite, ale zároveň poskytnúť vám potrebné nutričné zručnosti.

Kliknutím na “online formulár” prejdete k vyplneniu osobných údajov v dotazníku, potrebných pre stanovanie anamnézy. 

36 krvných hodnôt spolu s osobnými údajmi tvoria základ pre diagnostiku a vyhodnotenie. Poskytujú presné informácie o:

 • zdravotnom stave
 • možných metabolických poruchách
 • deficitoch životne dôležitých vitálnych látok a s nimi súvisiacich metabolických blokádach

Vyplnenie online dotazníku je nezáväzné a bezplatné.
Už len pár krokov a preto neváhajte a presvedčte sa sami!

V 3 krokoch k Metabolic Balance Online!

1. Registrácia & Online formulár 

 • Kliknutím na “online formulár” prejdete k dotazníku. 
 • Po obdržaní vami vyplneného dotazníku vás budeme telefonicky alebo mailom kontaktovať za účelom dohodnutia úvodnej konzultácie. Online úvodná konzultácia slúži na objasnenie vami uvedených údajov v dotazníku, objasnenie ďalšieho postupu a zodpovedanie vašich otázok.
 • Vyplnenie online dotazníku je v tomto kroku nezáväzné a bezplatné.

2. Úvodná konzultácia & odber krvi, zmluva o poskytnutí služieb, platba

 • Po absolvovaní nezáväznej úvodnej (online/telefonickej) konzultácie vám bude zaslaná žiadanka pre odber krvi vašim lekárom, alebo v regionálnom laboratóriu. Odber krvi či už u lekára alebo v laboratóriu je v réžii klienta. Poplatok za tento úkon môže regionálne variovať. Pohybuje sa však v rozmedzí 45-80€. Spolu so žiadankou pre odber krvi obdržíte zároveň zmluvu o poskytnutí služieb.
 • Po dodaní vašich kompletných osobných údajov potrebných pre vypracovanie vášho individuálneho plánu výživy a doručení podpísanej zmluvy o poskytnutí služieb vám bude zaslaná faktúra za objednané služby programu Metabolic Balance.

3. Odovzdanie plánu výživy & štart s úpravou metabolizmu

 • Po registrácií platby obdržíte poštou a elektronicky váš osobný plán výživy Metabolic Balance. Po podrobnom preštudovaní nasleduje prvá konzultácia, “odovzdanie plánu výživy”. Konzultácia slúži na dôslednú prípravu úpravy metabolizmu a objasnenie všetkých dôležitých aspektov, pravidiel a odporučení nutričného programu.
 • Štartovací balík obsahuje:
 1. Váš osobný plán výživy – fázy prvú a druhú. Ďalšie fázy budú nasledovať počas samotného procesu.
 2. Verifikačné údaje pre registráciu k mobilnej aplikácie (používanie aplikácie je nepovinné)
 3. Sprievodca programom
 4. Receptár pre inšpiráciu
Metabolic Balance ONLINE

Metabolic Balance Online
Cena 449€

 • úvodný telefonický, online rozhovor
 • váš osobný plán výživy v 4 fázach
 • sprievodca programom
 • bezplatná Metabolic Balance aplikácia
 • receptár pre inšpiráciu
 • telefonická, online podpora k osobného plánu výživy s potrebnými vysvetleniami

Za obdobie 3 až 6 mesiacov:

 • 7 online konzultácií 
 • dĺžka trvania je individuálna, zväčša však 3 až 6 mesiacov 

Vyplnenie online dotazníku je nezáväzné a bezplatné!

Scroll to Top
Napíšte mi Zavolajte mi