Terapie

Klientom ponúkam individuálne riešenie s ohľadom na trvalé výsledky. Počas mojej praxe som zistila, že výživa sama o sebe je len jedna fazeta zdravého a spokojného života človeka. Moje odborné znalosti založené na štúdiách holistickej nutrície, klinickej a liečebnej výživy a zároveň mnohoročné praktické skúsenosti ma podnietili k rozšíreniu terapeutického rozsahu nielen somatiky ale aj psychosomatiky pomocou Kineziológie Touch for Health (TfH) a Kvantovej terapii KVET®. Takto mám nástroje na prácu, ktorá umožňuje poradenstvo a terapiu vnímajúce človeka ako celok. Portfólio mojich služieb obohacuje práca s Bachovými kvetovými esenciami, ktoré sú pomyselnou čerešničkou na torte.

Nutričné poradenstvo

Cieľom poradenstva nie je písať jedálne plány ako diétna sestra v nemocnici, skôr je to vzájomná interakcia. Stravovacie návyky a potraviny, ktoré sa považujú v dnešnej dobe za bežné, nie sú zďaleka vhodné pre každého. Nevhodný výber, kombinácie, načasovanie príjmu potravy môžu narušiť samoregulačné systémy, v dôsledku čoho vzniká nadhmotnosť až obezita a s ňou spojené komplikácie a ochorenia metabolického syndrómu. V terapii je takmer nevyhnutné sa zamerať na príčiny. Ich odstránením, ak je to možné, sa docieli opätovná rovnováha a “zmiznú” aj symptómy. 

“Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. 
Naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život.”

Psychosomatika v nutričnej terapii, Terapia KVET®

Spravili ste všetko čo bolo potrebné, absolvovali diagnostiku, anamnézu, odber krvi…. a pustili ste sa do realizácie a v tú najmenej vhodnú chvíľu vás “vyplo” ochoreli ste. Stačí banálna viróza, ktorá na týždeň preruší tak precízne plánované kroky. Rečou psychosomatiky ste unikli z neznesiteľného tlaku, ktorý ste na seba sami vyvinuli. Imunita tak ako všetky orgány a orgánové sústavy,  podlieha vplyvom našich emócií. Za jej oslabenie potom môže napríklad práve stres. Stres je spúšťač, nie príčina. Stresor spúšťa podvedomý program (možno z detstva), kód, ktorý nedovolí aby ste si zažili úspech po ktorom tak túžite!

Niekoľko prvých dní ste ukážkoví, dôsledne naplánované kroky z naštudovaných overených zdrojov, všetko vychádza tip top. Jedného dňa prídete domov, vyčerpaný, hladný otvárate chladničku a už vás nič nezastaví….  Vyčerpanie, hlad sú stres, stresor ktorý spúšťa podvedomý program. Príčinou je často vnútorný konflikt. Je výsledkom toho, čo si túžobne prajete a čo od seba očakávate alebo očakáva naše okolie, rodina, rodičia v detstve, napríklad konflikt so strachom z toho, čo sa stane, keď to nezvládnem…

Myšlienky, názory, postoje, presvedčenia sú našim dedičstvom, nevedomým dedičstvom. Presvedčenie, že sa v rodine traduje nadváha už po niekoľko generácií, vie byť silné. Od detstva prijímate túto informáciu ako pravdu, fakt niekedy spojený s emóciou. Spomienka z detstva, kedy sa hovorilo, že dobre stavaná žena má oproti chudej výhodu (napr. výhodu prežitia potomstva).  V tomto prípade informáciu s emóciou zapisujte do podvedomia ako pravdu “nadváha ako výhoda pre reprodukciu”  a program je na svete. Idete v ňom, až do chvíle, až ho nejakým spôsobom preprogramujete na iný, kým si ho uvedomíte, kým to NEZMENÍTE.

To sú asi najčastejšie vyhlásenia, ktoré v praxi klienti so mnou zdieľajú. 

Negatívne emócie, trápenie, zlosť ovplyvňujú nás samotných a teda aj naše bunky. Pod vplyvom dlhodobo prežívaných deštrukčných emócií „ochorieme“.  Nevedomé vzorce chovania, prevzaté presvedčenia nám nedovoľujú dosiahnuť predsavzaté ciele.  ☺ My sme tí, ktorí si nevedome vytvárame prekážky a naše choroby. Dobrá správa je, že je možné to zmeniť, preprogramovať a v tom vám môžem pomôcť ak ma o to požiadate.

Nededíme choroby – dedíme podvedomé programy, ktorými sú myšlienky, názory, postoje a presvedčenia

Priekopník epigenetiky Bruce H. Lipton, PhD., z Lekárskej fakulty Wisconsinskej univerzity uvádza:

 • “Len 1 % chorôb je genetického pôvodu.“
 • „ Gény sa sami o sebe neaktivujú. Gény sú kontrolované mysľou a prostredím.“
 • „Život bunky je riadený fyzickým a energetickým prostredím, nie jej génmi.“
 • „Neexistuje gén, ktorý spôsobuje rakovinu”,  a ja pridávam, že taktiež neexistuje gén, ktorý spôsobuje starnutie!

Najviac programov nasávame ako deti. Lebo dieťa nemá kam ujsť. Dieťa musí zostať v tej situácii aj vtedy ak si s tou emóciou nevie rady. Následne ju spracuje len tak ako vie, alebo ju potlačí. A podvedomý program je na svete. Ideme v ňom, až do chvíle, až ho nejakým spôsobom preprogramujeme na iný, konštruktívny. Kým to NEZMENÍME.

Kineziológia Touch four Health

Touch four Health sa prekladá ako “uzdavujúci dotyk”. Nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické. Touch for Health je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. Čo umožňuje každému prostredníctvom energetickej harmonizácie podporiť a udržať si zdravie.  
Touch for Health je ideálny na prevenciu a podporu zdravia, nenahrádza však, diagnostiku ochorení ani liečbu symptómov.

 • kinestetika (náuka o pohybe)
 • akupresúra
 • chiropraksia
 • čínska dietetika TCM

Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku- meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a zároveň príslušné metódy na ich vyrovnanie. Aplikujú sa metódy ako cielená aktivácia (masáž, dotyk, klopkanie….) akupunktúrnych bodov, reflexných zón, svalov, dráh meridiánu ako aj techniky na odbúranie emocionálneho stresu a eliminácia bolesti. Kineziológia uvoľňuje emocionálny stres, príčinu seba deštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie a vyhorenia. Aplikácia metódy TFH zlepšuje kvalitu života. Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia.

Bachové esencie

Bachove kvetové esencie sa používajú na podporu problémových emocionálnych stavoch, ktoré často ústia až do zdravotných ťažkostí . Súbor 38 kvetových esencií je výsledkom dlhoročnej práce anglického lekára – chirurga, patológa, bakteriológa a homeopata Dr. Edwarda Bacha (1886 – 1936). Pri výskume ho podnecoval záujem o zodpovedanie otázky: „Ako je možné, že v klinickej praxi sa objavujú prípady, kedy pri expozícii patogénu dvom pacientom, ktorých vyšetrenia indikujú rovnaký zdravotný stav, jeden z nich ochorie a druhý nie?“. To ho inšpirovalo k úvahám o ochoreniach s psychogénnou etyológiou (strach, neistota, osamelosť, neprimeraný záujem o niektoré skutočnosti, precitlivelosť na niektoré vplyvy alebo myšlienky, atď.), pričom si všimol psychoprofylaktické účinky niektorých rastlín. Inšpirovaný prácou Samuela Hahnemanna, pripravoval esencie spôsobom, ktorý je nápadne podobný výrobe homeopatických liekov. Jedná sa o doplnkovú metódu pri prekonávaní psychosomatických ťažkostí, avšak v žiadnom prípade nie je považovaná za náhradu psychoterapie!

Princípom Bachovej terapie je harmonizácia emocionálneho a psychického napätia.
Dr. Bach bol presvedčený, že príčinou mnohých chorôb je práve nevyrovnanosť, nerovnováha v psychike a emocionalite a negatívny stav mysle.
Esencie, ktorým zasvätil svoj život, pomáhajú obnoviť psychickú a emocionálnu rovnováhu. Emocionálne zdravie je rovnováha medzi emocionálnymi pocitmi, súlad mysle, tela a ducha Neznamená to absenciu emócii, ako je hnev či rozčúlenie. Problém nastáva pri nesprávnom prejavení emócií, ich zadržiavanie, potláčanie.  Kvetove esencie pomáhajú ich premene na pozitívne aspekty. Sú katalyzátormi emocionálnej premeny. Vibrácie uložené v kvetovej esencii pôsobia ako výživná látka na dosiahnutie emocionálnej rovnováhy. Uvoľňujú prekonané a neužitočné emocionálne schémy a šetrne umožňujú premenu za pozitívny aspekt. Napríklad: esencia z vŕby (Willow) katalyzuje premenu hnevu, sebaľútosti na optimistický postoj, cezmína ostrolistá (Holly) pomáha pri premene žiarlivosti, závisti či pomsty na bezvýhradnú lásku atď.

Kvetové esencie, podobne ako skvelá hudba, dokážu vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier a uľahčia, zmiernia naše trápenia. Dobíjajú životnou silou a dodávajú tú emocionálnu potrebu, ktorá nám chýba.

Kvety majú tajomný a prenikavý vplyv na pocity. Uvoľňujú napätie mysle, pomáhajú zbaviť sa strachu či beznádeje, dodávajú životnú nádej a optimizmus. Každá esencia je vyberaná ako odpoveď na jednotlivý negatívny stav mysle a tým je vhodná pre špecifické potreby a charakter. Ak teda máte strach potrebujete kvetovú esenciu odvahy, ktorá chýba Vašej osobnosti atď…. 

Výhoda ich používania je v tom, že nezasahujú do Vašej psychiky tak, ako chemické lieky a nechávajú osobnosť voľne rásť a riešiť problémy vlastnou zdravšou cestou. Môžu dodať podporu pri únavných a stresových situáciách, pohovoroch, operáciach a pod. 

38 Bachovych esencií je rozdelených do 7 základných typových skupín na rôzne emotívne stavy a problémy: 

 • strach
 • nerozhodnosť
 • nedostatočný záujem o dianie okolo seba
 • osamelosť
 • precitlivenosť
 • zúfalstvo a prehnanú starostlivosť o druhých
 • a iné…

38 Bachovych esencií

 • Agrimony – na mentálne trápenie, ktoré je ukryté za úsmev
 • Aspen – na strach či úzkosť neznámeho pôvodu, tiesnivé predtuchy, neblahé tušenia
 • Beech – na netoleranciu iných ľudí, ich správaniu a názorov, prílišná kritika voči iným
 • Centaury – pre tých, ktorí nedokážu povedať “nie”, sú príliš ochotní, nechcú nikoho sklamať, ľahko sa s nimi manipuluje
 • Cerato- pre tých, ktorí neveria samým sebe, potrebujú vždy potvrdenie od iných, aby si vyjasnili svoje vlastné myšlienky
  Cherry Plum – na strach zo straty sebakontroly, ublíženiu sebe alebo ostatným, sklony k samovražde, náhle nepríčetné výbuchy, násilie, hystéria
 • Chesnut Bud – na opakujúce sa chyby a neschopnosť poučiť sa zo skúseností
 • Chicory – na sebeckú, panovačnú a majetnícku lásku, prílišnú starostlivosť, organizovanosť v rodine, dusivé objatia
 • Clematis – pre snílka, ktorý žije vo fantázii, viac v budúcnosti, nesústredenosť v prítomnosti
 • Crab Apple – na prílišnú poriadkumilovnosť, nespokojnosť so svojim telom, chovaním, na vyčistenie od negatívnej energie
 • Elm – na krízu sebadôvery spojenú s prílišnou zodpovednosťou, tlak a zodpovednosť ich začne pohlcovať a sú nad ich sily
 • Gentian – na stratu odvahy a porazenectvo spôsobené neúspechom, skľúčenosť v dôsledku sklamania
 • Gorse – na neopodstatnenú stratu nádeje, zúfalstvo a porazenectvo, úplná beznádej, pesimizmus
 • Heather – pre ľudí, ktorí vidia a počúvajú len sami seba, hovoria len o sebe a potrebujú poslucháčov, na samoľúbosť
 • Holly – na negatívne pocity voči druhým ako sú žiarlivosť, nenávisť, závisť, podozieravosť, zlosť a agresivitu
 • Honeysuckle – pre tých, ktorí žijú neustále v minulosti, neustále sa k nej vracajú a nevedia sa od nej odpútať
 • Hornbeam – na únavu, ktorá sa dostaví pri pomyslení na povinnosti, ktoré treba vyriešiť, otáľanie a letargiu
 • Impatiens – na netrpezlivosť, prílišnú rýchlosť v konaní i rozprávaní, podráždenosť, nedočkavosť a náhlivosť
 • Larch – na nedostatok sebadôvery, ktorá bráni i pokusu o úspech, pochybnosti o vlastných schopnostiach
 • Mimulus – na každodenný strach a úzkosť, ktoré spôsobujú známe veci, tiež plachosť a hanblivosť
 • Mustard – na melanchóliu a depresiu bez zjavnej príčiny
 • Oak – pre silných ľudí, ktorí bojujú až za hranicu svojich síl
 • Oliva – na fyzické a mentálne vyčerpanie, ktoré má konkrétnu príčinu / práca, štúdium, choroba a pod.
 • Pine – na vinu a sklon obviňovať sa za všetko čo sa nedarí, stále sa ospravedlňujú aj za chyby iných
 • Red Chestnut – na strach, že sa milovaným ľuďom stane niečo zlého, prílišná starostlivosť o rodinu
 • Rock Rose – na hrôzu a extrémny strach, nočné mory, desivé sny
 • Rock Water – na extrémnu sebakontrolu, asketizmus, odopierajú si akúkoľvek radosť zo života, hrajú sa na mučeníkov
 • Scleranthus – na neschopnosť vybrať medzi dvoma alternatívami, aj pri premenlivých náladách, prudké zmeny nálad, aj pri nevoľnosti z cestovania
 • Star of Bethlehem – na šok, žiaľ a smútok vyvolaný stratou blízkeho, na duševné otrasy a traumatické stavy
 • Sweet Chestnut – na krajné zúfalstvo, kedy je pocit, že je všetko úplne beznádejné a nie je cesty von, želajú si zomrieť, ale o samovražde neuvažujú
 • Vervain – na prílišné nadšenie pre vec a prílišnú aktivitu, perfekcionisti, nátlakové aktivity, nie sú schopní oddychovať
 • Vine – pre dominantných ľudí, ktorí druhým vládnu železnou rukou, autoritatívnosť, postrach slabších a jemnejších pováh
 • Walnut – problémy so zmenou a nechcenými vonkajšími vplyvmi, významné zmeny každodenného života, ochrana pred ovplyvňovaním od iných
 • Water Violet – pre introvertov, ktorí si vystačia sami sebe, udržujú si od okolia odstup, čo môže u iných vyvolávať pocit, že sú pyšní a ľahostajní
 • White Chestnut – pre neustále sa opakujúce strachuplné myšlienky a obavy, ako obohratá platňa, konverzácia so sebou samým
 • Wild Oat – na neistotu ohľadom životnej úlohy, nevedia čo majú robiť, nemajú jasný cieľ, životné križovatky bez istoty kam sa vybrať
 • Wild Rose – na apatiu a prílišnú ľahostajnosť, bez úsilia a motivácie, ticho prijíma čokoľvek, pasivita, chýba životná energia a iskra
 • Willow – na sebaľútosť, vzdor a obviňovanie druhých, nedokážu odpustiť a zabudnúť, veľkí pesimisti
Scroll to Top
Napíšte mi Zavolajte mi