Terapie pre úpravu metabolizmu a nutričné poradenstvo

Klientom ponúkam individuálne riešenie pre úpravu metabolizmu s ohľadom na trvalé výsledky. Počas mojej praxe som zistila, že výživa sama o sebe je len jedna fazeta zdravého a spokojného života človeka a moje odborné znalosti a praktické skúsenosti majú svoje hranice. Preto som začala študovať liečebnú výživu na SZU v Bratislave  a kineziológiu Touch for Health na International Kinesiology College vo Viedni. Takto mám v rukách nástroje na prácu na fyzickej úrovni metabolizmu ale aj prostriedok na prácu s psychikou a energetikou, čo umožňuje poradenstvo vnímajúce človeka ako celok. Kombinácia harmonizácie a úprava stravy na základe kineziologického testu, dopĺňa moje portfólio, práve tam kde prístup podľa Metabolic Balance nie je možný. Ako doplnok pracujem aj s bachovými esenciami.

Nutričné poradenstvo

Cieľom poradenstva nie je písať jedálne plány ako diétna sestra v nemocnici, skôr je to interakcia. Stravovacie návyky a potraviny, ktoré sa považujú v dnešnej dobe za bežné, nie sú zďaleka vhodné pre každého. Nevhodný výber, kombinácie, načasovanie potravy môžu narušiť samoregulačné systémy, v dôsledku čoho vznikajú obezita a s ňou spojené ochorenia. V terapii je takmer nevyhnutné sa zamerať na príčiny. Ich odstránením, ak je to možné, sa docieli opätovná metabolická rovnováha a “zmiznú” aj symptómy. 
“Daruješ človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň. 
Naučíš ho loviť, dáš mu potravu na celý život.”

Kineziológia Touch four Health

Touch four Health sa prekladá ako “uzdavujúci dotyk”. Nehľadajte za týmto pojmom nič spirituálne alebo ezoterické. Touch for Health je dnes vo svete najviac osvedčený a najrozšírenejší systém kineziológie. Čo umožňuje každému prostredníctvom energetickej harmonizácie podporiť a udržať si zdravie.  
Touch for Health je ideálny na prevenciu a podporu zdravia, nenahrádza však, diagnostiku ochorení ani liečbu symptómov.

 • kinestetika (náuka o pohybe)
 • akupresúra
 • chiropraksia
 • čínska dietetika TCM

Naše zdravie je založené okrem iného na stálom energetickom toku- meridiánov v našom tele. Pomocou svalového testovania môžu byť identifikované blokády v našom energetickom systéme a zároveň príslušné metódy na ich vyrovnanie. Aplikujú sa metódy ako cielená aktivácia (masáž, dotyk, klopkanie….) akupunktúrnych bodov, reflexných zón, svalov, dráh meridiánu ako aj techniky na odbúranie emocionálneho stresu a eliminácia bolesti. Kineziológia uvoľňuje emocionálny stres, príčinu seba deštrukčného správania, nespokojnosti, frustrácie a vyhorenia. Aplikácia metódy TFH zlepšuje kvalitu života. Podporuje znovunadobudnutie pozitívneho myslenia, zbavenie sa stresu, tráum a vnútorného napätia.

Bachové esencie

Bachove kvetové esencie sa používajú na podporu človeka pri problémových emocionálnych stavoch, ktoré ústia do jeho fyzických zdravotných ťažkostí (psychosomatických ochorení). Súbor 38 kvetových esencií je výsledkom dlhoročnej práce anglického lekára – chirurga, patológa, bakteriológa a homeopata Dr. Edwarda Bacha (1886 – 1936). Pri výskume ho podnecoval záujem o zodpovedanie otázky: „Ako je možné, že v klinickej praxi sa objavujú prípady, kedy pri expozícii patogénu dvom pacientom, ktorých vyšetrenia indikujú rovnaký zdravotný stav, jeden z nich ochorie a druhý nie?“. To ho inšpirovalo k úvahám o ochoreniach s psychogénnou etyológiou (strach, neistota, osamelosť, neprimeraný záujem o niektoré skutočnosti, precitlivelosť na niektoré vplyvy alebo myšlienky, atď.), pričom si všimol psychoprofylaktické účinky niektorých rastlín. Inšpirovaný prácou Samuela Hahnemanna, pripravoval esencie spôsobom, ktorý je nápadne podobný výrobe homeopatických liekov. Jedná sa o doplnkovú metódu pri prekonávaní psychosomatických ťažkostí, avšak v žiadnom prípade nie je považovaná za náhradu psychoterapie!

Princípom Bachovej terapie je harmonizácia emocionálneho a psychického napätia.
Dr. Bach bol presvedčený, že príčinou mnohých chorôb je práve nevyrovnanosť, nerovnováha v psychike a emocionalite a negatívny stav mysle.
Esencie, ktorým zasvätil svoj život, pomáhajú obnoviť psychickú a emocionálnu rovnováhu. Emocionálne zdravie je rovnováha medzi emocionálnymi pocitmi, súlad mysle, tela a ducha Neznamená to absenciu emócii, ako je hnev či rozčúlenie. Problém nastáva pri nesprávnom prejavení emócií, ich zadržiavanie, potláčanie.  Kvetove esencie pomáhajú ich premene na pozitívne aspekty. Sú katalyzátormi emocionálnej premeny. Vibrácie uložené v kvetovej esencii pôsobia ako výživná látka na dosiahnutie emocionálnej rovnováhy. Uvoľňujú prekonané a neužitočné emocionálne schémy a šetrne umožňujú premenu za pozitívny aspekt. Napríklad: esencia z vŕby (Willow) katalyzuje premenu hnevu, sebaľútosti na optimistický postoj, cezmína ostrolistá (Holly) pomáha pri premene žiarlivosti, závisti či pomsty na bezvýhradnú lásku atď.

Kvetové esencie, podobne ako skvelá hudba, dokážu vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier a uľahčia, zmiernia naše trápenia. Dobíjajú životnou silou a dodávajú tú emocionálnu potrebu, ktorá nám chýba.

Kvety majú tajomný a prenikavý vplyv na pocity. Uvoľňujú napätie mysle, pomáhajú zbaviť sa strachu či beznádeje, dodávajú životnú nádej a optimizmus. Každá esencia je vyberaná ako odpoveď na jednotlivý negatívny stav mysle a tým je vhodná pre špecifické potreby a charakter. Ak teda máte strach potrebujete kvetovú esenciu odvahy, ktorá chýba Vašej osobnosti atď…. 

Výhoda ich používania je v tom, že nezasahujú do Vašej psychiky tak, ako chemické lieky a nechávajú osobnosť voľne rásť a riešiť problémy vlastnou zdravšou cestou. Môžu dodať podporu pri únavných a stresových situáciách, pohovoroch, operáciach a pod. 

38 Bachovych esencií je rozdelených do 7 základných typových skupín na rôzne emotívne stavy a problémy: 

 • strach
 • nerozhodnosť
 • nedostatočný záujem o dianie okolo seba
 • osamelosť
 • precitlivenosť
 • zúfalstvo a prehnanú starostlivosť o druhých
 • a iné…

38 Bachovych esencií

 • Agrimony – na mentálne trápenie, ktoré je ukryté za úsmev
 • Aspen – na strach či úzkosť neznámeho pôvodu, tiesnivé predtuchy, neblahé tušenia
 • Beech – na netoleranciu iných ľudí, ich správaniu a názorov, prílišná kritika voči iným
 • Centaury – pre tých, ktorí nedokážu povedať “nie”, sú príliš ochotní, nechcú nikoho sklamať, ľahko sa s nimi manipuluje
 • Cerato- pre tých, ktorí neveria samým sebe, potrebujú vždy potvrdenie od iných, aby si vyjasnili svoje vlastné myšlienky
  Cherry Plum – na strach zo straty sebakontroly, ublíženiu sebe alebo ostatným, sklony k samovražde, náhle nepríčetné výbuchy, násilie, hystéria
 • Chesnut Bud – na opakujúce sa chyby a neschopnosť poučiť sa zo skúseností
 • Chicory – na sebeckú, panovačnú a majetnícku lásku, prílišnú starostlivosť, organizovanosť v rodine, dusivé objatia
 • Clematis – pre snílka, ktorý žije vo fantázii, viac v budúcnosti, nesústredenosť v prítomnosti
 • Crab Apple – na prílišnú poriadkumilovnosť, nespokojnosť so svojim telom, chovaním, na vyčistenie od negatívnej energie
 • Elm – na krízu sebadôvery spojenú s prílišnou zodpovednosťou, tlak a zodpovednosť ich začne pohlcovať a sú nad ich sily
 • Gentian – na stratu odvahy a porazenectvo spôsobené neúspechom, skľúčenosť v dôsledku sklamania
 • Gorse – na neopodstatnenú stratu nádeje, zúfalstvo a porazenectvo, úplná beznádej, pesimizmus
 • Heather – pre ľudí, ktorí vidia a počúvajú len sami seba, hovoria len o sebe a potrebujú poslucháčov, na samoľúbosť
 • Holly – na negatívne pocity voči druhým ako sú žiarlivosť, nenávisť, závisť, podozieravosť, zlosť a agresivitu
 • Honeysuckle – pre tých, ktorí žijú neustále v minulosti, neustále sa k nej vracajú a nevedia sa od nej odpútať
 • Hornbeam – na únavu, ktorá sa dostaví pri pomyslení na povinnosti, ktoré treba vyriešiť, otáľanie a letargiu
 • Impatiens – na netrpezlivosť, prílišnú rýchlosť v konaní i rozprávaní, podráždenosť, nedočkavosť a náhlivosť
 • Larch – na nedostatok sebadôvery, ktorá bráni i pokusu o úspech, pochybnosti o vlastných schopnostiach
 • Mimulus – na každodenný strach a úzkosť, ktoré spôsobujú známe veci, tiež plachosť a hanblivosť
 • Mustard – na melanchóliu a depresiu bez zjavnej príčiny
 • Oak – pre silných ľudí, ktorí bojujú až za hranicu svojich síl
 • Oliva – na fyzické a mentálne vyčerpanie, ktoré má konkrétnu príčinu / práca, štúdium, choroba a pod.
 • Pine – na vinu a sklon obviňovať sa za všetko čo sa nedarí, stále sa ospravedlňujú aj za chyby iných
 • Red Chestnut – na strach, že sa milovaným ľuďom stane niečo zlého, prílišná starostlivosť o rodinu
 • Rock Rose – na hrôzu a extrémny strach, nočné mory, desivé sny
 • Rock Water – na extrémnu sebakontrolu, asketizmus, odopierajú si akúkoľvek radosť zo života, hrajú sa na mučeníkov
 • Scleranthus – na neschopnosť vybrať medzi dvoma alternatívami, aj pri premenlivých náladách, prudké zmeny nálad, aj pri nevoľnosti z cestovania
 • Star of Bethlehem – na šok, žiaľ a smútok vyvolaný stratou blízkeho, na duševné otrasy a traumatické stavy
 • Sweet Chestnut – na krajné zúfalstvo, kedy je pocit, že je všetko úplne beznádejné a nie je cesty von, želajú si zomrieť, ale o samovražde neuvažujú
 • Vervain – na prílišné nadšenie pre vec a prílišnú aktivitu, perfekcionisti, nátlakové aktivity, nie sú schopní oddychovať
 • Vine – pre dominantných ľudí, ktorí druhým vládnu železnou rukou, autoritatívnosť, postrach slabších a jemnejších pováh
 • Walnut – problémy so zmenou a nechcenými vonkajšími vplyvmi, významné zmeny každodenného života, ochrana pred ovplyvňovaním od iných
 • Water Violet – pre introvertov, ktorí si vystačia sami sebe, udržujú si od okolia odstup, čo môže u iných vyvolávať pocit, že sú pyšní a ľahostajní
 • White Chestnut – pre neustále sa opakujúce strachuplné myšlienky a obavy, ako obohratá platňa, konverzácia so sebou samým
 • Wild Oat – na neistotu ohľadom životnej úlohy, nevedia čo majú robiť, nemajú jasný cieľ, životné križovatky bez istoty kam sa vybrať
 • Wild Rose – na apatiu a prílišnú ľahostajnosť, bez úsilia a motivácie, ticho prijíma čokoľvek, pasivita, chýba životná energia a iskra
 • Willow – na sebaľútosť, vzdor a obviňovanie druhých, nedokážu odpustiť a zabudnúť, veľkí pesimisti
 •  
Scroll to Top
Napíšte mi Zavolajte mi