Metabolic Balance cenník

Našou filozofiou je individuálny prístup aj v prípade potreby individuálneho financovania. Pomôžeme vám naplánovať možnú realizáciu vybranej služby.

Vizitka_Reset You body_podpis

Metabolic Balance

cena 449 EUR

 • úvodná osobná konzultácia
 • 7 x konzultácií, podpora k osobnému plánu výživy s potrebnými vysvetleniami na všetky vaše otázky týkajúce sa procesu úpravy metabolizmu. Na každej konzultácií prebieha antropometrická diagnostika (hmotnosť, podiel tuku, svalu, vody, viscerálneho tuku a i.)  
 • váš osobný plán výživy v 4 fázach
 • sprievodca programom
 • receptár pre inšpiráciu
 • dĺžka trvania 3 až 5 mesiacov
 • program je realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí služieb, poplatok za služby je paušálny

Metabolic Balance Online

cena 449 EUR

 • úvodná telefonická / online konzultácia
 • 7 online konzultácií, podpora k osobnému plánu výživy s potrebnými vysvetleniami na všetky vaše otázky týkajúce sa procesu úpravy metabolizmu  
 • váš osobný plán výživy v 4 fázach
 • sprievodca programom
 • receptár pre inšpiráciu
 • dĺžka trvania 3 až 5 mesiacov 
 • program je realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí služieb, poplatok za služby je paušálny
Metabolic Balance ONLINE
Terapie Katarína Grich

Nutričné poradenstvo

cena 45 EUR

Paušálny poplatok 

 • konzultácia trvá cca 60 minút
 • antropometrická diagnostika Tanita – bioimpedancia (hmotnosť, podiel tuku, svalu, vody, viscerálneho tuku a i.) 
 • analýza stravovacích návykov, anamnéza.

Následné odporúčania sú účtované dodatočne

Spracovanie nutričných odporučení

cena 149 EUR

Paušálny poplatok: 

 • zahrňuje vypracovanie nutričných opatrení (jedálniček). Zohľadnenie analýzy stravovacích návykov, anamnézy a iných osobných údajov získaných z úvodnej konzultácie. Doručenie a konzultácia elektronicky. Služba na základe Zmluvy o poskytnutí služieb. Cena nezahrňuje eventuálne ďalšie výdaje spojené s krvným vyšetrením a ďalšie osobné konzultácie

Kineziológia

cena 75 EUR

Terapia  trvá cca 90 minút.

Scroll to Top
Napíšte mi Zavolajte mi