Zo životne dôležitej látky sa stáva nepriateľ!

Nárast cukru v krvi vedie slinivku brušnú k uvoľneniu hormónu inzulín. Úlohou tohto hormónu je umožniť prienik cukru do bunky (tukovej a svalovej), kde môže byť spálená na získanie energie. Naši predkovia, spoločnosť lovcov a zberačov, mali len málo alebo obmedzené množstvo sacharidov k dispozícií. Keďže denne prešli 20 až 30 kilometrov, boli by potrebovali tohto super paliva oveľa viac. Stravovali sa zväčša (cca 65%) živočíšnou bielkovinou. Aj to málo sacharidov, ktoré mali k dispozícií, boli sacharidy dlhoreťazcové, ktoré sa do krvi dostávajú postupne a vedú len k malému nárastu inzulínu.  Až  od cca 10 000 rokov sa človek usadil a začal pestovať obilie, zemiaky a ryžu a mal aj počas zimného obdobia dostatok stravy vo forme sacharidov.

V posledných storočiach sa sacharidy neustále menili, tak že sa dnes živíme prevažne z krátkoreťazcovými  sacharidmi ako rafinovaný cukor, fruktózový sirup atď., ktoré vedú k rýchlemu nárastu hladiny inzulínu. Táto vysoká hladina tohto hormónu zabezpečuje rýchly pokles krvného cukru, teda rýchly príjem cukru do bunky. Najneskôr po jednej a pól hodine až dvoch hodinách však prichádza znovu hlad, ktorý sa najrýchlejšie a najčastejšie uspokojuje znovu len krátkoreťazcovými sacharidmi. Ľudia s nadváhou majú nepretržite zvýšenú hladinu inzulínu, ktorá je tri až štyri krát vyššia ako u človeka s normálnou hmotnosťou. Dnes už s istotou vieme, že táto vysoká hladina inzulínu vedie k trom zásadným zmenám.

Vysoká hladina inzulínu:

→ spôsobuje hlad,

→ postará sa o lipogenézu, teda hojnú tvorbu tukov,

→ bráni lipolýze, odbúravaniu tukov.

Hlavná príčina nadváhy je v dlhodobo vysokej hladine inzulínu, bez pravidelnej pauzy, teda jeho poklesu!  Preto jedno z pravidiel metabolic balance® je dodržanie päť hodinovej pauzy medzi jednotlivými jedlami. Ešte výhodnejšie sú dlhšie oddychové prestávky, ktoré si poprajeme počas nočného spánku. Preto ďalšia rada: po 21hodine už nejedzte a choďte si ľahnúť pred polnocou!

Scroll to Top