Viscerálny tuk = spúšťač metabolických ochorení

Kedysi sa na tukové tkanivo pozeralo len ako na zásobáreň energie a tepla pre naše telo. Už niekoľko rokov je však známe, že tukové tkanivo je veľmi hormonálne aktívne a vytvára veľké množstvo hormónov, ktoré sú dôležité pre náš metabolizmus. Zväčšené tukové bunky produkujú vo väčšom množstve zápalové mediátory. Okrem svojej zápal aktivujúcej vlastnosti má aj ďaší účinok na tvorbu transportnéhoproteínu glukózy, ktorá keď sa obmedzí tak, môže byť do SVALových buniek prijaté menšie množstvo glukózy. Metódou podľa metabolic balance sa zmenšujú zväčšené tukové bunky a vytvára sa menej zápalových faktorov, takže napr.u pacientov s reumou dosahujeme veľké úspechy len prostredníctvom zmeny výživy. 
Angiotenzinogén, ďalší hormón, ktorý sa vytvára v zväčšených tukových bunkách spôsobuje vysoký tlak. Hormón rezistín bol objavený až v polovici 90. rokov a svoje meno dostal podľa toho, že zhoršuje inzulínovú rezistenciu. 
Leptín, hormón, ktorý vyvoláva pocit nasýtenia, sa tiež v zväčšených tukových bunkách vytvára vo vyššej miere. Žiaľ osoby s nadváhou majú rovnako ako inzulínovú rezistenciu aj leptínovú rezistenciu. Tieto osoby nemajú ani správny pocit hladu, ani nasýtenia. Zväčšené tukové bunky vytvárajú aj vysoké množstvá plazminogénu aktivátora inhibítora, enzým, ktorý zabraňuje fibrinolýze. Kým sa na jednej strane aktivuje aj zrážanlivosť krvi (hemostáza), stráca telo schopnosť rozpúšťať krvné zrazeniny, ktoré sú nebezpečné, kvôli fibrinolýze. Jedným z veľmi dôležitých hormónov, ktorý sa vytvára vo zväčšených tukových bunkách, je ženský pohlavný hormón estrogén. U mužov s nadváhou to vedie k veľkému nárastu poprsia, ale aj ku strate typického mužského ochlpenia a strate libida. U žien znamená táto zvýšená hodnota estrogénu rizikový faktor pre rakovinu prsníka. Vyliečené pacientky s rakovinou prsníka sa následne počas 5 rokov liečia s blokátormi estrogénu, ktoré nanešťastie vedú k zvýšeniu váhy o 8 až 12 kg. Prírastok sa prevažne vyskytuje u brušného tuku, takže sa tam zas vytvára väčšie množstvo estrogénov. Ženy, ktoré počas tohto obdobia upravia svoju výživu podľa metódy metabolic balance, si svoju hmotnosť udržia alebo dokonca schudnú a majú podstatne zriedkavejšie recidívu svojho základného ochorenia a lepšie nádorové markery. 
Tukové bunky normálnej veľkosti vytvárajú vysoké hodnoty adiponektínu. Tento hormón má rovnako schopnosť aktivovať transportéry glukózy v svalovej bunke, aby sa tieto spojili s bunkovou membránou a mohli prijímať glukózu. Čím väčšia bude tuková bunka, tým menej adiponektínu bude vytvárať. Tak spočíva vznik inzulínovej rezistencie a cukrovky 2. typu v zväčšených tukových bunkách ….tak ako, začnete mobilizovať svoje tukové bunky? 

Scroll to Top